Stundu saraksts 2019./2020.m.g., konsultāciju grafiks

Bauskas  2. vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksti 2019./2020. m.g.

  • 1. – 4. klase
  • 1. – 4. klase II semestris
  • 5. – 9. klase
  • 5. – 9. klase II semestris

Skolotāju konsultāciju (individuālais darbs ar izglītojamiem) grafiks 2019./2020. m.g.

Fakultatīvu grafiks 2019./2020.m.g.

Interešu izglītības grafiks 2019./2020.m.g.

Mācību literatūras saraksts 2018./2019. mācību gadam

Mācību literatūras saraksts 2019./2020. mācību gadam