Stundu saraksts 2018./2019.m.g., konsultāciju grafiks

Bauskas  2. vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksti 2018./2019. m.g.

Skolotāju konsultāciju (individuālais darbs ar izglītojamiem) grafiks 2018./2019. m.g.

Fakultatīvu grafiks 2018./2019.m.g.

Interešu izglītības grafiks 2018./2019.m.g.

Mācību literatūras saraksts 2018./2019. mācību gadam

Mācību literatūras saraksts 2019./2020. mācību gadam