Mūsu gada skolēni

Aktualitātes: 2011. gada 2. maijs

Noticis Bauskas un Rundāles novadu konkurss ,,Gada skolēns 2011”, kurā piedalījās arī Bauskas 2.vidusskolas divi pamatskolas un divi vidusskolas skolēni. Konkursa pirmajā posmā bija jāraksta eseja, jāizpilda erudīcijas tests, bet radošajā daļā jārāda savs talants.

12.maijā Rundāles pilī notiks noslēguma pasākums, kurā piedalīsies visi konkursa dalībnieki, tiks pasniegti atzinības raksti un balvas vairākās nominācijās.

Četras draudzenes ir uzrakstījušas meiteņu, kuras skolā guva visvairāk punktu un nokļuva novada konkursā, raksturojumus.

Alīna Kazačenoka, 9.a klases skolniece, savu draudzeni Lanu Dinu raksturo kā aktīvu meiteni, kura piedalās dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos. Viņa ir gudra, izpalīdzīga, mērķtiecīga un sabiedriska. Brīvajā laikā Lana iedvesmojas, fotogrāfijās iemūžinot dabas un cilvēku skaistumu. Lana ar interesi lasa grāmatas, gūst jaunas zināšanas, attīstot sevi daudzās jomās. Lana labi mācās, ir piedalījusies skolas, novada olimpiādēs. Pērn ieguva 2.vietu republikas mērogā valsts valodas olimpiādē. Ir dziedājusi skolas korī, pilnveido savu valodas prasmi, darbojoties skolas teātra studijā. Parādot savu talantu skatītājiem, Lana konkursā spoži nospēlēja fragmentu no romantiskā stāsta ,,Romeo un Džuljeta”, kā arī deklamēja pašas sacerēto dzejoli par sevi.

Ksenija Fjodorova par Katrīnu Surovecu, 9.c klases skolnieci, raksta, ka Katrīnas lielākā aizraušanās ir klavierspēle. Meitene vienmēr ir draudzīga un labsirdīga. Viņa ir cilvēks, ko var apbrīnot tāpēc, ka labi mācās, mūzikas skolā ir izcilniece, paspēj arī pastaigāties ar draugiem. Stundās ir aktīva un uzmanīga. Prot radoši domāt, viņai ir sava pieeja mācībām. Katrīna aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē. Katrīna mīl mūziku. Pret to viņa izturas ar cieņu un īpašu uzmanību, jo savu karjeru viņa vēlas saistīt ar muzicēšanu. Katrīna ir virtuoza pianiste.

Par Sandiju Zīli, 10.a klases skolnieci, raksta Maira Liepiņa. Sandija ir ļoti gudra, saprotoša un draudzīga, viņai patīk māksla. Ir beigusi Bauskas Mākslas skolu ar ļoti labiem panākumiem. Viņas pozitīvisms un entuziasms katru dienu dod pozitīvismu apkārtējiem visai dienai. Sandijas priekšnesums konkursam ,,Gada skolēns” bija ļoti pārdomāts, radošs un interesants, apvienojot mākslu ar dzeju, smaidu . Bija izveidots mākslas ansamblis no metāla ziediem, pērlītēm un dzejas. Sandija bieži apvieno lietas, kas nav savstarpēji līdzīgas, bet rezultāts ir tik profesionāls un krāšņs. Ar savu smaidu un radošumu, mērķtiecību un pozitīvismu Sandija spēj paveikt visu, ko iesāk. Tāda ir radošā persona, kurai pa spēkam ir viss.

Par Anastasiju Krauli, 12.b klases skolnieci, stāsta draudzene Veronika Staļmačenoka. Anastasija jau trešo gadu mācības vidusskolā apvieno ar darbošanos modeļu skolā. Konkursā viņa sevi parādīja un aizstāvēja kā nominācijas vērtu, jo parādīja sevi no labākās puses. Ar savu harizmu, talantiem un zinātkāri, spēju piesaistīt un apburt publiku Anastasijai ir visas iespējas iegūt ,,Gada skolēns” atzinību. Anastasija nodziedāja dziesmu angļu valodā, parādot sevi un savu muzikalitāti. Strādājot modeļu aģentūrā , meitene ir guvusi nepieciešamās prasmes ,un to, kā pareizi lietot kosmētiku, viņa parādīja klātesošajiem.