Skolēnu uzņemšana

Uzņemšanai 1.klasē vajadzīgie dokumenti:

  • Bērna dzimšanas apliecība;
  • Vecāku personas apliecinošs dokuments.

Licencētās un akreditētas izglītības programmas

Paralēli vidusskolai jauniešiem tiek dota iespēja apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu. Pabeidzot vidusskolu jauniešiem būs 2 diplomi – atestāts par vidējo izglītību un profesionālās pilnveides apliecība.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas:

1. Datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana
2. Fotografēšana un digitālā fotogrāfiju apstrāde

 Par labām un teicamām sekmēm izglītojamiem ir iespēja saņemt stipendiju.

  Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 – 15.00, tālrunis 63922473, 25427004,  epasts: 2.vidusskola@bauska.lv