Skolēnu uzņemšana

Uzņemšanai 1.klasē vajadzīgie dokumenti:

  • Bērna dzimšanas apliecība;
  • Vecāku personas apliecinošs dokuments.

Par labām un teicamām sekmēm 9.-12.klašu izglītojamiem ir iespēja saņemt stipendiju.

Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 – 15.00, tālrunis 63922473, 25427004,  epasts: 2.vidusskola@bauska.lv 

Licencētās un akreditētas izglītības programmas

  • 21011111 – pamatizglītības programma
  • 21015611 – Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • 21015511 – Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
  • 31011011 – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
  • 31013011 – vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma