Skolas PAŠNOVĒRTĒJUMS

Bauskas 2. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2019. gads

Bauskas 2.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 3 jomās 2020.gads

Bauskas 2.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums    (01.11.2021.)

Bauskas 2.vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums (20.10.2022.)