Skolas nolikums

Apstiprināts 2010.gada 28.janvārī

Bauskas 2.vidusskolas nolikums