Skolas iekšējās kārtības noteikumi

 

Iekšējās kārtības noteikumi     Apstiprināti 2013.gada 28.augustā. Grozījumi  2018.gadā

 

Kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi       Apstiprināti 2014.gada 01. septembrī

 

Bauskas 2. vidusskolas darba kārtības noteikumi DARBINIEKIEM  Apstiptināti 2015. gada 20. martā

 

Aktualitātes normatīvajos aktos pirmsskolā un sākumskolā

2016./2017.mācību gada aktualitātes un jaunumi izglītībā

SEMINĀRI aktualitātes 2016./2017. mācību gadā

Aktuālais 2016./2017. mācību gadā

Izmaiņas izglītības regulējumā un kvalitātes vērtēšanā 2016./2017.mācību gadā