Skolas iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi     Apstiprināti 2013.gada 28.augustā. Grozījumi  2018.gadā

Kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi       Apstiprināti 2014.gada 01. septembrī

Bauskas 2. vidusskolas darba kārtības noteikumi DARBINIEKIEM  Apstiptināti 2015. gada 20. martā