Kontakti 2018./2019. mācību gadā

Skolas direktore  Vera Grigorjeva   26333179

Direktores vietniece izglītības jomā 5.-9.klasēs  Juta Gaiķe

Direktores vietniece izglītības jomā 10.- 12.klasēs, informācijas jomā 5.- 12.klasēs  Iveta Jabločkina

Direktores vietniece audzināšanas jomā 5.- 12.klasēs  Natālija Matulēviča

Direktores vietnieks informācijas jomā 1.- 12.klasēs  Valērijs Jurčenoks

Direktores vietniece mācību un audzināšanas jomā 1.- 4.klasēs   Inga Golovčanska

Skolas bibliotekāres  Natālija Grigorjeva un Kristīne Hutornaja

Saimniecības vadītājs   Einārs Dervīts

Vecākā lietvede  Elīna Klaviniusa

Lietvede Nadežda Safoņenkova

Projektu vadītāja Irena Kalniņa

Darba drošības un aizsardzības speciālists  Vadims Grigorjevs

Medmāsa  Ļubova Kota

Skolas sociālais pedagogs  Jadviga Anduža

Logopēdes Larisa Sidorčika un Selga Zubankova

Tālruņi: 63922473; 25427004