Kontakti 2023./2024. mācību gadā

Skolas direktore  Vera Grigorjeva   

Direktores vietniece izglītības jomā 5.-9.klasēs  Juta Gaiķe

Direktores vietniece izglītības jomā 10.- 12.klasēs, informācijas jomā 5.- 12.klasēs  Iveta Jabločkina  65796876

Direktores vietniece audzināšanas jomā 5.- 12.klasēs  Natālija Matulēviča

Direktores vietnieks informācijas jomā 1.- 12.klasēs  Valērijs Jurčenoks

Direktores vietniece mācību un audzināšanas jomā 1.- 4.klasēs   Inga Golovčanska

Direktores vietnieks sporta, veselības un drošības jomā Aleksejs Grigorjevs

Skolas bibliotekāres  Natālija Grigorjeva un Kristīne Hutornaja

Saimniecības vadītājs   Vasīlijs Golovčanskis

Lietvede Elīna Klaviniusa

Lietvede Nadežda Safoņenkova

Darba drošības un aizsardzības speciālists  Vadims Grigorjevs

Medmāsa  Ļubova Kota

Skolas sociālais pedagogs  Jadviga Anduža

Skolas speciālais pedagogs Daila Balcere

Skolas psihologs Ilze Naguraviča

Logopēdes Selga Zubankova

Tālruņi: 63922473; 25427004

Skolas dežuranti – 22425405; 65796875