Vēsture

1944.gadā septembrī krievu tautības bērniem Bauskā tika atvērta nepilnā septiņgadīgā skola. Krievu skolēnu klases mācījās latviešu plūsmas skolu telpās Rīgas ielā 8 un Rīgas ielā 6. Togad skolu vadīja Antoņina Aleksandrovska. Atsevišķus mācību priekšmetus pasniedza Bauskas pilsētas 1.vidusskolas skolotāji.

1.klasē mācījās vairāk nekā 40 skolēnu,  2.-3.klase un 4.-7.klases bija apvienotas.

1946.gadā krievu septiņgadīgā skola ieguva atsevišķu ēku Rūpniecības ielā 14. Nedaudz vēlāk Rūpniecības ielā 7 atvēra internātu.

1945./1946.mācību gadā skolā strādāja pedagogi Liesma Bisnieka, Vanda Dāldere, Aleksandrs Žeronkins, Venjamīns Zotovs, Pēteris Isaikins, Ziedonis Purvs.

Kad Bauskas 1.vidusskola atgriezās atjaunotajās telpās Uzvaras ielā 10, ēku Rīgas ielā 8 nodeva krievu skolai un tai piešķīra nosaukumu Nepilnā vidusskola.

Pirmais krievu vidusskolas izlaidums notika 1954.gadā. Skolu togad beidza 16 skolēni. Klases audzinātājs bija ķīmijas skolotājs Pēteris Isaikins.

1955.gadā skolu beidza 24 skolēni, bet 1956.gadā skola izlaida jau divas 10.klases.

Uz jauno ēku Dārza ielā 9  Bauskas 2.vidusskola pārcēlās 1963.gadā, bet 1992.gadā ekspluatācijā tika nodota piebūve – jaunais korpuss, kur atrodas sākumklases, latviešu vēstures kabinets, latviešu valodas kabineti, angļu valodas kabinets, mājturības kabinets, skolas muzejs, sporta zāle, trenažieru zāle, ēdnīca un citas telpas.

Bauskas 2.vidusskolas direktori.

1. Antoņina Aleksandrovska 1945./1948.m.g.
2. Andrejs Petrovs 1948./1951.m.g.
3. Valentīna Vigule 1951./1952.m.g.
4. Anna Reiskarte 1952./1954.m.g.
5. Fjodors Isajenko 1954./1955.m.g.
6. Jekaterina Golubeva 1955./1956.m.g.
7. Zinaīda Pozdņeva 1956./1958.m.g.
8. Valentīna Lavrentjeva 1958./1962.m.g.
9. Anatolijs Žuravļovs 1962./1968.m.g.
10. Aleksandrs Žeronkins 1968./1972.m.g.
11. Jurijs Vasiļjevs 1972./1981.m.g.
12. Ivans Klimovs 1981./1982.m.g.
13. Vera Grigorjeva no 1982.gada oktobra

 

Skolas vēsture un tradīcijas

Draudzība ar tankkuģa “Bauska” jūrniekiem sākās 1965.gada 23.novembrī. Skolotāja A.Volfa ar skolēniem laikrakstā izlasīja, ka Latvijas kuģniecībā ir tankkuģis ar mūsu pilsētas vārdu. Viņi nolēma aizsūtīt kuģa apkalpei vēstuli. Drīzumā tika saņemta draudzīga atbilde. Sarakste vainagojās ar tikšanos, kas pakāpeniski kļuva par jauku, draudzīgu tradīciju, par kuru atgādina enkurs pie skolas ieejas – savdabīgs simbols un draudzības piemineklis.

Tradīcijas

 1. Zinību diena.
 2. Dzejas dienas.
 3. Skolas dzimšanas diena.
 4. Skolotāju diena.
 5. Absolventu tikšanās svētki.
 6. Ikgadējs Mātes dienai veltīts koncerts.
 7. Intelektuālie konkursi 5. – 12.klasēm “Mēs Latvijai – Latvija mums”.
 8. Projekti : “Vide ap mums”, “Skolas zaļā rota”.
 9. Sporta svētki.
 10. Konkurss “Gada skolēns”.
 11. Tautas tradīcijas.
 12. Spodrības mēnesis.
 13. Labdarības akcija “Dalies priekā!”.
 14. Karjeras izstādes apmeklējums Ķīpsalā “Skola 201…”.

Skolas himna (veltīta skolas 60. gadadienai)

В нашей школе так издавна чтимо,

Это в нашей наверно крови:

Жить по-братски,семьёю единой

В испытаньях, в работе, в любви.

Tā kā mājas mums skola ir mīļa,

Un kā ģimenē dzīvojam te,

Šeit mēs sastopam draugus un prieku,

Gūstam spēku un gudrību mēs.

Мы едины любовью и верой,

Мы едины совместным трудом.

И распахнуты каждому двери

В этот добрый, приветливый дом.

Gudrā pūce sniedz roku ikvienam,

Kurš grib zinību kalngalus sniegt,

Lai mēs stipri un pārliecinoši

Spētu gaišāku nākotni celt.

Альма – матер всегда будем помнить,

Не забудем её никогда,

Педагогов любовь и заботу

Сохраним мы в сердцах навсегда!

Sava skola ikkatram ir sirdī,

Un to aizmirst vairs nespēs neviens.

Vai būs grūti, vai laimīgs būs solis,

Skolas atmiņas spēku mums dos.