Pēdējais 1.septembris

Aktualitātes: 2011. gada 20. septembris

Pirmais septembris ir īpaša diena, kad bērni atgriežas skolā. No rīta visi pošas uz skolu, izvēlas kādu no labākajiem apģērbiem, jo tā ir svētku diena.

Arī man šī diena bija īpaša, jo iesākās jauns posms manā dzīvē – iepazīt jaunus cilvēkus un iegūt jaunus draugus. Šis man bija pirmais un pēdējais pirmais septembris šajā skolā.

Ierodoties skolā, bija neliels satraukums, jo nezināju, kur man jāiet, kur atrodas mana klase, kāda skolotāja. Pēc tam sākās svinīgā līnija un direktores uzruna. Runas laikā es uzzināju vairāk par šo skolu, nedaudz iepazinu skolas vadību, deputāti, kas viesojās. Uzzināju, kādus pulciņus var apmeklēt. Pēc visām uzrunām pavadījām mazos pirmklasniekus uz viņu klasi. Kad bijām pavadījuši, devāmies uz savu klasi. Sēžot solā, varēju vairāk iepazīt savus klasesbiedrus. Saņēmu arī mācību grāmatas.

Pēdējais, ko paveicām,- klases kopbilde.

Ticu, ka skolu absolvēsim visi, tikai jāmācās.

Mēs – par mūsu skolu!

Ieva Š.,

12.b klases skolniece