Robotika. Bērni mācās spēlējoties.

Aktualitātes: 2020. gada 10. februāris

    Planšetes, datori un mobilie telefoni nemanāmi apēd bērna laiku un interesi par mācīšanās procesu. Ko darīt? 2019./2020.m.g. sadarbībā ar robotikas skolu „Robo Hub”, kas ir bērnu interešu izglītības iestāde, reizi mēnesī 1.-4.klašu skolēniem tiek piedāvātas robotikas nodarbības.

    ROBO HUB spēļu formā sniedz zināšanas par tehniku un tās darbības pamatprincipiem. Modelējot un konstruējot bērns iemācās loģiski un radoši domāt. Programmēšanas pamatzināšanas sniedz pārliecību par spējām risināt problēmas bez pieaugušo palīdzības kā nodarbībās, tā sadzīvē.

    Nodarbībās 1.-2.klašu skolēni būvē sarežģītas konstrukcijas, apgūst lineāru algoritmu lietošanu un vienkāršu programmēšanu. Prot pielietot programmvadāmo iekārtu sensorus, plāno darbību secību.

    3.-4. klašuskolēni konstruē un programmē Lego Mindstorms EV3 robotus, risina tehniskas problēmas, izmanto darbā sensorus un veido algoritmus. Gūst vispārēju ieskatu jaunākajās tehnoloģijās.