Sporto visa ģimene!

Aktualitātes: 2018. gada 27. novembris

Sestdien, 24.novembra rītā, kad ārā zemi klāja balts sniegs, skolā valdīja savāds satraukums. Pirmās klases skolēni bija sanākuši, lai kopā ar savām ģimenēm un klases audzinātāju sportotu.

Sporta zālē pasākuma dalībniekus sagaidīja sporta skolotāji J.Vederņikova un E.Simanovičs kopā ar 12.klases skolēniem. Pasākuma dalībniekus uzrunāja direktores vietniece izglītības jomā Inga Golovčanska.

Visi svētku dalībnieki pasākuma atklāšanā tika uzaicināti uz rīta vingrošanu ” Lai tev laime, lai tev prieks, un lai stundās nenāk miegs!”, kuru novadīja 12.klases meitenes.

Ģimenes sadalījās komandās un piedalījās jautrās stafetēs. Zālē valdīja jautrība un smiekli. Vislielāko izaicinājumu vecākiem sagādāja torņa celšana, katra komanda centās uzcelt pēc iespējas augstāku torni. Celšanā tika izmantotas dažādas stratēģijas, bet secinājums bija viens: „No malas viss izskatās vienkāršāk nekā tas ir darbībā”. Par to arī pārliecinājās 12.klašu skolēni, kuri centās pārvarēt vecāku torņus augstumā.

Mazajiem sportotājiem ļoti patika klinšu kāpšana pa klinšu sienu un stafete ar balonu, jo balons lidoja visur- ne tikai kur vajag.

Apbalvošanā katra klase tika pie savas nominācijas:

1.a klase- visprecīzākie sportotāji.

1.b klase- vissaliedētākie sportotāji.

1.c klase – visātrākie sportotāji.

Pēc aktīvās sportošanas visi tika aicināti pie tējas galda pārrunāt veiksmes un ķibeles stafetēs.

 

1.a klases komanda un klases audz. Larisa Čehoviča

1.c klases komanda un klases audzinātāja Vija Vīgupa

1.b klases komanda un klases audzinātāja Aija Jurgelāne

Tējas dzeršanas laiks – pārrunām.

Kam augstāks tornis?

Kam augstāks tornis?

Kam augstāks tornis?