Svinam Latvijas Republikas proklamēšanas dienu.

Aktualitātes,Galerijas: 2015. gada 20. novembris

2015.gada novembris.

Dzīvo kur dzīvodams, bet nesaki nekad, – te esmu mājās, te esmu atradis jaunu dzimteni. Jo zini: dzimtene ir tikai viena, – kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, paaudžu paaudzes. (J. Jaunsudrabiņš.)

Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, Bauskas 2. vidusskolas skolēni, radoši strādājot, izveidoja brīnišķīgu izstādi par godu Latvijas 97. dzimšanas dienai.

Kā arī mācību stundas tika novadītas patriotiskās noskaņās. Katrā klasē 12.klases skolēni novadīja klases audzināšanas stundu par Latvijas vēsturi un simboliku. Klašu kolektīvi devās pie Brīvības pieminekļa nolikt ziedus un svecītes.

17. un 20. novembrī skolas aktu zālē skolas saime pulcējās uz svētku koncertu. Svētku svinīgo sajūtu guvām klausoties dziesmas, dzeju, kā arī baudījām patriotisku teatrālu uzvedumu “Kas to Rīgu daudzināja”.