Tehniskās jaunrades dienas RTU 2016. gada 26. novembrī

Aktualitātes: 2016. gada 29. novembris

Bauskas 2. vidusskolas astoto klašu skolēniem jau par tradīciju izveidojusies piedalīšanās RTU organizētajās Tehniskās jaunrades dienās novembra mēnesī. Šogad tās notika 26. novembrī Rīgas skolēnu pilī.

Tehniskās Jaunrades dienu ietvaros, darbojās radošās darbnīcas fizikā un ķīmijā. Mūsu izvēlētā darbnīca ķīmijā bija „Silikona maģija „. Skolēni no silikona, krāsvielām un kukurūzas cietes, izmantojot noteiktas proporcijas veidoja silikona izstrādājumus.

Elektronikas darbnīcā „Metamais kauliņš” pēc dotās shēmas vajadzēja izgatavot elektronisku metamo kauliņu. Šajā darbnīcā izcilas spējas parādīja 8.b klases audzēknis Krišjānis Ķikurs. Viņš sacensībā ieguva 1. vietu, bet Sergejs Salaks no 8.a klases 3. vietu.

Startējām arī „Balonauto” darbnīcā. Konkursā par ātrāko balonauto ceturtā vieta Jurijam Salakam. Interesanta bija arī torņu celšana, taču mūsu torņu  augstumi nesasniedza godalgoto torņu  augstuma līmeni. Mūsu arhitektūras prasmes bija nepietiekamas.

Piedaloties ar ķīmiju un bioloģiju saistītās aktivitātēs ārpus mācību stundām RTU, jaunieši ne tikai pārliecinās par savu erudīciju un zināšanu līmeni, bet arī iepazīst minēto augstskolu mācību vidi, iepazīstas ar studentiem un pasniedzējiem, kuri vada nodarbības un konkursus. Tas ir vērā ņemas devums jauniešu karjeras izvēlei turpmākajai dzīvei.

Ķīmijas skolotāja: Anita Zibola

ROBOTIKAS DARBNĪCA No kreisās: Mārcis Bundzinskis, Krišjānis Ķikurs, Viesturs Švikulis, Artis Mašinskis, Sergejs Salaks.