Turpinās uzņemšana 10.klasē!

Aktualitātes: 2017. gada 13. jūnijs

No 2017./2018. mācību gada Bauskas 2.vidusskolā tiek piedāvāts jaunums – dabaszinību un tehnikas virziena programma ar variantiem, kuru ietvaros izglītojamie padziļināti var apgūt:

1) bioloģiju, ķīmiju un uzņēmējdarbību;

2) matemātiku un informātiku;

3) bioloģiju un matemātiku radošu mūsdienīgu pedagogu vadībā. Mācību process notiek uz kompetencēm balstītu izglītību moderni aprīkotās laboratorijās un mācību kabinetos. Lai vidusskolas absolventiem padziļinātu zināšanas un dotu papildus praktiskās iemaņas, vienu reizi mēnesī notiek nodarbības Latvijas Universitātes dabaszinību fakultātē studentu un pasniedzēju vadībā.

Dabaszinības ir virziens, kuru speciālisti ir pieprasīti farmācijā, medicīnā, pārtikas tehnoloģijā, veterinārijā, celtniecībā, lauksaimniecībā, u.c.

Dokumentu iesniegšana Bauskas 2. vidusskolas lietvedībā no 12. jūnija, laikā no plkst. 9.00 līdz 15.00. , tālr.63922473, e-pasta adrese: 2.vidusskola@bauska.lv

Izdariet pareizu karjeras izvēli! Esiet laipni gaidīti!

Turpinām arī uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības (dienas un neklātienes) vispārizglītojošā virziena izglītības programmās.

Cieņā, skolas direktore Vera Grigorjeva