Vieslekcija „Kultūru mijiedarbības nozīme ģimeniskajā audzināšanā”

Aktualitātes,Galerijas: 2012. gada 6. decembris

5. decembrī Bauskas 2. vidusskolas vecāku kopsapulcē viesojās Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore Ērika Lanka.

Lektore savā lekcijā uzsvēra galvenās problēmas, kuras ir raksturīgas mijiedarbojoties vairākām kultūrām. Šī tēma ir aktuāla, jo arī Latvija nav izņēmums, kur laikam ejot, izteikta kļūst multikulturāla sabiedrība.

Kultūru mijiedarbība vistiešākajā mērā saistās arī ar ģimenisko audzināšanu. Lekcijas laikā lektore ar interesantiem attēliem, piemēriem un video prezentāciju lika uzsvaru tam, kādām būtiskām niansēm vecākiem ir jāpievērš uzmanība ģimeniskajā audzināšanā.

Lekcijā tika iesaistīti arī vecāki, ar kuriem tika veidotas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem, kas tika aplūkoti prezentāciju ietvaros.

Izsakām lielu paldies lektorei, kas spēja pie mums ierasties, neskatoties uz noslogoto darba grafiku!