Sadarbības partneri

 • Bauskas novada dome
 • Bauskas Mākslas skola
 • Zemgales mutes veselības centrs
 • Latvijas universitāte
 • Liepājas universitāte
 • Rēzeknes universitāte
 • Latvijas lauksaimniecības universitāte
 • IZM
 • Rīgas 33.vidusskola
 • Uzdevumi.lv
 • Edurio
 • Rīgas klasiskā ģimnāzija
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
 • Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonds
 • SAM 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
 • Eiropas reģionālais attīstības fonds
 • Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība
 • St. Constantin-Cynl The Philosopher Secondar’y school (Bulgaria, Ruse)