Metodiskā diena Skola2030 Bauskas 2.vidusskolā raisīja lielu Bauskas novada pedagogu interesi

Aktualitātes: 2019. gada 12. marts

Turpinās uzņemšana Bauskas 2.vidusskolā 1. klasē 2019./2020. mācību gadam

Aktualitātes: 2019. gada 11. marts

Bauskas 2.vidusskolas komanda iesaistās projektā „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”

Aktualitātes: 2019. gada 8. februāris

Žetonu vakars un absolventu tikšanās

Aktualitātes: 2019. gada 25. janvāris

Skolotāju savstarpējā sadarbība projektā ”atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Labdarības pasākumi decembrī

Aktualitātes: 2019. gada 4. janvāris