Žetonu vakars un absolventu tikšanās

Aktualitātes: 2019. gada 25. janvāris

Skolotāju savstarpējā sadarbība projektā ”atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Labdarības pasākumi decembrī

Aktualitātes: 2019. gada 4. janvāris

Brīnumu pasaule projekta “Kompetenču pieeja mācību satura” ietvaros.

Aktualitātes: 2018. gada 6. decembris

Sporto visa ģimene!

Aktualitātes: 2018. gada 27. novembris

Karjeras atbalsta pasākums „Ražots Latvijā”.

Aktualitātes: 2018. gada 15. novembris

Karjeras izglītības atbalsta pasākums “Ķīmijas un fizikas nozīme mūsdienās”.

Desmito klašu karjeru izglītojoša ekskursija.

Izvēlēties un nebaidīties.

Sporto visa klase!

Mācies projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros

Aktualitātes: 2018. gada 16. oktobris

24.septembris – SVĒTKU DIENA

Aktualitātes: 2018. gada 18. septembris