Turpinās uzņemšana Bauskas 2.vidusskolā 1. klasē 2019./2020. mācību gadam

Aktualitātes: 2019. gada 11. marts

Bauskas 2.vidusskolas komanda iesaistās projektā „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”

Aktualitātes: 2019. gada 8. februāris

Žetonu vakars un absolventu tikšanās

Aktualitātes: 2019. gada 25. janvāris

Skolotāju savstarpējā sadarbība projektā ”atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Labdarības pasākumi decembrī

Aktualitātes: 2019. gada 4. janvāris

Brīnumu pasaule projekta “Kompetenču pieeja mācību satura” ietvaros.

Aktualitātes: 2018. gada 6. decembris

Sporto visa ģimene!

Aktualitātes: 2018. gada 27. novembris

Karjeras atbalsta pasākums „Ražots Latvijā”.

Aktualitātes: 2018. gada 15. novembris

Karjeras izglītības atbalsta pasākums “Ķīmijas un fizikas nozīme mūsdienās”.

Desmito klašu karjeru izglītojoša ekskursija.

Izvēlēties un nebaidīties.

Sporto visa klase!