ERASMUS+

ErasmusPlusO (1)

Book trailers and Video storytelling: How to teach and learn reading appreciation  

Grāmatu „treileri” un video stāstu stāstīšana: kā mācīt un mācīties novērtēt lasīšanu

Projekta numurs: 2015-1-IT02-KA219-015284_6

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada novembris – 2017.gada oktobris

Piešķirtais finansējums:  28 888 EUR

Skolās mēdz saskarties ar nepieciešamību uzlabot izglītības kvalitāti un transversālās kompetences. Projekta mērķis ir attīstīt vienotu ietvaru skolēnu atbalstam, iesaistot mācīšanās procesā. Projektā ir iesaistītas pamata un vidusskolas, un ir nolemts izmantot grāmatu treilerus, lai motivētu skolēnus lasīt.

Mūsu projekts ir radīts ar mērķi kombinēt pamata prasmes un transversiālās prasmes, radot inovatīvu mācīšanās vidi, kas ir būtiska nodrošinot  apmācību un IT pielietošanu. Grāmatu treilera izveide sevī ietver mediju izmantošanu didaktikā; tā ir spēcīga izglītības vērtība un iespēja izmantot mācību metodes, vienaudžu vidū mācoties un darot.

Prioritāte

Pamata prasmju zemo sasniegumu uzlabošana  ar daudz efektīvākām mācību metodēm.

Horizontālās prioritātes

Pamata un transversālo prasmju veicināšana izmantojot inovatīvas metodes

Digitalizācijas integrēšana mācīšanās, mācīšanas, apmācību un darba ar jaunatni dažādos līmeņos.

Projekta uzdevums ir attīstīt izglītības kvalitāti:

 • Uzlabot skolotāju prasmes un nodrošināt viņus ar instrumentu, kas iedrošinātu skolēnus lasīt un mācīties radīt ko jaunu – grāmatu treileri;
 • Sekmēt galveno kompetenču nodrošināšanu un novērtēšanu, ieskaitot pamata prasmes un transversālās prasmes, veicinot mijiedarbību starp vizuālo un tekstuālo valodu un multivides tehnikām.

Plānotie rezultāti

 • Skolas mācību programma: Strukturēta kursa modelis skolotājiem un skolēniem
 • Multimēdija e-grāmata
 • Video stāstu stāstīšana
 • Grāmatu treileru festivāli
 • Īstermiņa apmācības skolotājiem
 • E-twinning aktivitātes starp skolām
 • Tikšanos video, ko gatavo skolēni, u.c.

Projekta aktivitātēs ietilpst personāla apmaiņa partnerorganizāciju starpā ar mērķi mainīties ar labo praksi un pieredzi un attīstīt jaunas kompetences. Partneri dalās ar materiāliem un resursiem un veicina lasītprasmes darbu mācību plāna ietvaros, kā arī grāmatu treilera izveidē, kas tiek īstenots skolās.

Dalībnieki (skolēni):  ar īpašām vajadzībām, mācīšanās grūtībām, sociāli nelabvēlīgas vides.

Partnerība:

Koordinators:  Itālija  – DIREZIONE DIDATTICA “III CIRCOLO BALDO BONSIGNORE”

Partneri:

Grieķija –  2o GENIKO LYKEIO NEAS IONIAS MAGNISIAS

Spānija – Centro Público Integrado O Cruce

Rumānija – SCOALA GIMNAZIALA NR. 95

Apvienotā Karaliste – Widey Court Primary School

Latvija – Bauskas 2.vidusskola

Kontaktpersona: Irēna Kalniņa,

irena.kalnina@inbox.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 


Skaties VIDEO filmas, kas tapušas Bauskas 2.vidusskolā projekta ietvaros!

 1. Sprīdītis. VIDEO 

 2. Filmas Sprīdītis VST

 3. Dzeltena pasaka VIDEO

 4. Dzeltenā pasaka VST

 5. Book trailer: The Blue Tale
 6. The Blue Tale VST

 7. The Blue Tale. Afterword
 8. Book trailer: The Shell 

 9. VST: The Shell

Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās Bauskā (26.06.2017.)

FACEBOOK
https://www.facebook.com/terzocircolomazara

YOUTUBE CHANNEL

https://www.youtube.com/channel/UCTcuB4-5iZsL1Oo-FkBM76A

Projekta mājas lapa

https://passionforeading.wordpress.com/latvia/