ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Par projektu 

Karjeras izglītības programma

„Kino pasaulē”

Novembris tradicionāli tiek saukts par Latvijas mēnesi, tādēļ Bauskas 2.vidusskolas 3. un 4. klašu skolēni, kā arī Griķu pamatskolas 1.-4. klašu skolēni piedalījās karjeras izglītības atbalsta pasākumā „Kino pasaulē”, kur iepazinās ar Latvijas kino industrijas pārstāvjiem un viņu darbu. Šajā pasākumā  filmu studijas „Animācijas  brigāde” režisore Dace Rīdūze un animators Māris Brinkmanis interesantā un uzskatāmā veidā pastāstīja par savu darba ikdienu, uzsverot, ka kino radīšana ir smalks  process, kurš prasa milzu pacietību. Piemēram, lai izveidotu 10 minūšu garu multfilmu, ir jāstrādā vismaz pusgads, kā arī darba procesā jāiesaista  15 profesiju pārstāvji. Skolēniem tika demonstrētas arī multfilmas no iepriekšējo gadu veikuma, kā arī pati jaunākā  -„Puteklis”. Pasākuma beigās vadītāji bērniem uzdeva jautājumus par dzirdēto, pie balvām tika visuzmanīgākie klausītāji.

Mārīte Aleksandrova, pedagogs- karjeras konsultants.

Karjeras nedēļa 14.-18. oktobrī

Bauskas 2.vidusskolā Karjeras nedēļā ir plānoti vairāki pasākumi. Tā kā veiksmīgas karjeras veidošanas prasmes ir skolas mācību stundu plānos, 1.-4. klašu audzinātāji sadarbībā ar skolas pedagogiem- karjeras konsultantiem  ir uzaicinājuši ciemos skolēnu vecākus, kuri iepazīstinās ar savu karjeras ceļu. Par savu profesiju pastāstīs fizioterapeits, vetārsts, jūrnieks un skolotājs. Pirmajām klasēm ir plānots lielāks pasākums „ Gribu kļūt policists”, kurā interesantā un pašiem mazākajiem saprotamā veidā  par savu darba ikdienu pastāstīs Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa darbinieki.

Mārīte Aleksandrova,pedagogs- karjeras konsultants.

Ekskursija ar klasi uz Rīgas Lidostu!

11. decembrī 2019.gada, 10 A. un 10 B. klases devās mācību ekskursijā uz Rīgas Lidostu, kuru atbalstīja ESF projekts ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Skolēniem stāstīja par profesijām, kuras ir nepieciešamas lidostā: administrātors, biļešu kontrolieris, pasu kontrolieris, palīgs, meistari, kuri labo lidmašīnas, autobusu vadītāji, piloti, stjuarti/stjuartes u.c

Mūsu ikdienas dzīvē mēs sastopamies ar dažādām profesijām: apsargi, policijas darbinieki, medicīnas darbinieki utt. Mēs uzzinājām, ka jauniešiem, vasaras brīvlaikā vienu mēnesi ir iespēja strādāt Rīgas Lidostā, kā viena no pieprasītākajām vakancēm  – lidostas palīgs. 

Pēc nelielas ekskursijas lidostas iekšpusē, mēs devāmies uz aviācijas muzeju, kurā mēs vērojām un pētījām dažāda laika, gadsimta lidmašīnas  un helikopterus.

10. klases skolēni saka lielu paldies projektam ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” par iespēju bezmaksas paplašināt savu redzes loku.

Melānija Antonoviča, pedagogs- karjeras konsultants.

Nākotnes profesijas un mans ceļš

2019. gada 25. novembrī ESF projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika nākotnes karjeras iespēju nodarbība – karjeras attīstības atbalsta pasākums – „Nākotnes profesijas un mans ceļš” 11.a un 12.ab klasei. Nodarbību vadīja  kompetenti lektori. Lekcijas mērķis bija mudināt mūs uzdrīkstēties  iziet no ’’ komforta zonas’’, palīdzēt skolēniem apzināties personīgos resursusun noteikt sava rakstura stiprās puses un talantus, iegūt izpratni, kā profesijas un darba izvēlē var orientēties uz savu talantu un rakstura pozitīvo iezīmju izmantošanu.

Lektori vairākkārt uzsvēra, ka galvenais uzdevums pašizaugsmē ir ‘’iziešana no komforta zonas’’, tas ir, darīt ikdienā vairāk lietu, kuras mēs neesam raduši darīt, lai mūsu komforta zonas loks tiktu paplašināts un mēs varētu vairāk uzdrīkstēties savas nākotnes labā.

 Lekcijas laikā mēs veicām dažādus uzdevumus ar mērķi noteikt uzdevuma patieso rezultātu un pielīdzināt to reālajai dzīvei. Nodarbības laikā mūs mudināja domāt par jauniešu koncentrēšanās spējām, uztveri un atmiņu, kā arī galveno elementu – māku klausīties un saprast, par ko ir runa. Mūsdienās cilvēku uzmanība tiek novērsta ar jaunākajām tehnoloģijām, un arvien mazāk protam uzklausīt otru cilvēku, apstrādāt informāciju un, sekojot tai, arī uzturēt sarunu. Lektori runāja par trim dažādiem klausīšanās līmeņiem, sākot no ‘’pa vienu ausi iekšā, pa otru – ārā’’ un beidzot ar to, ka informācija tiek veiksmīgi uztverta un apstrādāta.

Nodarbība bija ļoti interesanta, un noteikti katrs uzzināja daudz ko jaunu.

Monika Šovgeņuka 11.a kl. skolniece un Melānija Antonoviča, pedagoģe – karjeras konsultante